Головна | Реєстрація | Вхід | RSSЧетвер, 15.11.2018, 00:39

Прелеснянська

     ЗОШ І-ІІІ ст.


 Наші контакти

Меню сайту
Категорії розділу
Новини освіти [16]
Шкільне життя [72]
Випускникам школи [3]
Новини сектору освіти ЧОТГ [7]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 20
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
QR-КОД
Головна » 2018 » Червень » 24 » Звіт директора Прелесненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської селищної ради Бондаренко Любові Юріївни про функціонування та розвиток навчаль
19:09
Звіт директора Прелесненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської селищної ради Бондаренко Любові Юріївни про функціонування та розвиток навчаль
Згідно з функціональними обов᾽язками та керуючись у своїй діяльності Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами в галузі освіти Вашій увазі представляю звіт про діяльність директора школи та про підсумки роботи школи за 2017 – 2018 н.р. зокрема.
Вступ
Сприйняття реалій сучасного світу вимагає від керівника опанування новими технологіями , постійного зростання управлінської компетентності.
Багато в чому рівень розвитку освітнього закладу залежить директора, який несе відповідальність за вибір стратегії за створення команди однодумців, за виконання обраної місії.
І найважливіше, школа існує для дитини. Саме учень є тим центром, навколо якого обертаються всі системи шкільної галактики.
Сучасна школа — великий і складний механізм, належна  робота якого  забезпечується великою кількістю служб і участю в них педагогічних  працівників.  У повсякденному  житті  кожен  із  нас,  зрозуміло, по-різному несе міру відповідальності перед суспільством за те, яку освіту дає наша школа.
Але серед цих буднів настає день підбиття підсумків багатогранної діяльності всього педагогічного колективу, день огляду наших сил, день роздумів,  заслуженої  радості,  день  нового  імпульсу  для  досягнення ще  більших  результатів.  Це  день,  коли  педагоги  збираються  на  першу  педраду  в  новому  навчальному  році, щоб свій досвід передати іншим,  поділитися  своїми  роздумами.
Робота педагогічного колективу була спрямована  на реалізацію основних  завдань:
•організація навчально-виховного процесу в умовах створення Нової Української Школи, на підставі досягнень сучасної  науки,  органічного  зв’язку  з  національною  історією,  культурою,  традиціями;
•утвердження української мови як державної мови, широке вивчення українознавства,  залучення до  здобутків української та  світової культури;
•створення коллективу вчителів-однодумців, формування взаємин «учитель — учень», «учень — учень», «учитель — учитель», «учитель —  батьки —  учень»  на  гуманістичних  засадах;
•забезпечення оптимальних умов для оволодіння учнями навчальними  програмами  розвитку  творчої  обдарованості  учнів;
•організація  обов’язкової пошуково-дослідницької роботи  всіх учас-ників  навчально-виховного  процесу;
•органічне  поєднання  класно-урочної  системи  із  груповою  та ндивідуальною  самостійною  роботою  учнів;
•можливість  вибору  учнями  факультативів,  гуртків, занять за інтересами.
Головною метою освіти в навчальному закладі  є виявлення й розвиток здібностей кожного учня, формування духовно багатої, вільної, фізично здорової, творчо мислячої особистості, яка володіє міцними базовими знаннями, орієнтована на  високі  моральні  цінності.
Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Загальні відомості про заклад
Комунальний заклад освіти – Прелесненська ЗОШ І – ІІІ ст. Черкаської селищної ради Слов’янського району Донецької області
Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:
84161 Донецька область, Слов’янський район, село Прелесне, вулиця Шкільна, 2
телефон 095-50-34-471

І. Організація навчально-виховного процессу
Сьогодні, говорячи про спрямованість освіти на приведення її у відповід-ність до європейських стандартів, потреб сучасного життя, ми бачимо ряд про-блем, які потребують термінового вирішення як на місцевому, так і на державному рівні.
Зусилля педагогічного колективу школи були спрямовані на виконання завдань, визначених у вище названих документах: формування життєво – необхідних компетенцій, збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я дітей, формування у учнів бажання і уміння вчитись, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, різнобічний розвиток особистості школярів на основі виявлення їх задатків і здібностей, стимулювання їх самоосвітньої діяльності, виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до самої себе і навколишнього світу.
Першочергова увага приділялась формуванню мережі класів, яка б відповідала освітнім потребам населення в мікрорайоні школи. Завдяки цьому збереглась мережа в 11 класів.
Щорічно розділяються функціональні обов’язки між членами адмініст-рації, розроблені та доведені до працівників школи посадові інструкції, оформлені відповідно до вимог.
Розроблені і діють Правила для учнів.
Упродовж 2017/2018 навчального року вчителі школи працювали над реалізацією основних положень Законів України «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009№ 854, державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навча-льних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.2.008-01), наказів Міністерства освіти і науки України, Департементу освіти і науки Донецької облдержадміністрації, розпоряджень голови обласної державної військово - цивільної адміністрації, Черкаського селищного голови, відділу освіти Черкаської селищної ради, резолюції серпневого конгресу освітян Донеччин, інших нормативних документів щодо розвитку освітньої галузі.
У навчальному закладі станом на 05.09.2017 року навчалося 119 учнів у 11 класах.
ВІДОМОСТІ ПРО РУХ УЧНІВ ЗА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
№ з/п Учнів за мережею на 05.09.2017 Прибуло учнів за навчальний рік Випу-щено з 11 кла-су Усього ви-було учнів за 2016/2017н. р Учнів на кінець 2017/2018н. р

1 121 3 11 5 119
Протягом року до школи прибуло 3 учнів, вибуло - 5 учнів. Станом на 25.05.2018 року у навчальному закладі 119 учнів.
Потужність навчального закладу – 400 учнів.
Школа працює у п’ятиденному режимі. Початок навчальних занять о 08:30.

1.1 Кадрова політика школи спрямована на:
• реалізацію основних напрямків модернізації системи освіти та створення Нової української школи;
• розвитку та вдосконаленню творчого потенціалу педагогічних працівників;
• вдосконалення нормативно-правової бази професійної діяль-ності освітян;
• оволодіння педагогічними працівниками сучасними інновацій-ними технологіями;
• періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
• поліпшення системи стимулювання професійного зростання педагогічних і науково-педагогічних працівників.

• 1.1.1. Укомплектованість педагогічними кадрами

В школі на початок 2017-2018 н.р. нараховувалось 20 педпрацівників, 2 перебувають у відпустці по догляду за дитиною.

Якісний склад вчителів за віком
Кількість пед-працівників Навчальний рік 2017-2018
До 30 років 6
31 – 40 років 1
41- 50 років 6
51- 60 років 5
Понад 60 років 2
Всього 20


Кіль-кість
учите-лів освіта категорії зван-ня
н/вища вища спеціаліст магістр І ІІ вища Стар-ший
учитель Учитель-методист
20 1 17 5 2 3 1 8 3 2

Відомості про молодих спеціалістів
Навчальний рік
2017-2018
4

Аналіз плинності педагогічних кадрів
Кількість педпрацівників
Навчальний рік
2017-2018
прибуло 3
вибуло 1

Позитивні тенденції:
 стабільність кадрового складу,
 низька плинність,
 наявність фахової підготовки у всіх працівників.

1.1.2 Освітній рівень педагогічних працівників
Всі педагогічні працівники школи мають фахову освіту, серед яких – 19 вищу педагогічну, 1 – неповну вищу.

1.1.3 Організація атестації педагогічних працівників
Атестація педпрацівників школи проводиться відповідно до вимог норма-тивних документів. Щорічно наказом по школі встановлюється склад атестаційної комісії, яка здійснює свої повноваження упродовж навчального року. Документація та планування роботи атестаційної комісії ведеться на відповідному рівні. Вчителі, що атестуються проводять відкриті уроки та заходи, приймають участь у роботі творчих груп та педагогічних майстернях, готують творчі звіти.

Звіт про атестацію в Прелесненській ЗОШ І-ІІІ ст. у 2017-2018 н.р.

№ П.І.Б. Освіта (на-вчальний за-клад, рік за-кінчення) Спеціальність та кваліфікація за дипломом Предмет, який викладає і з якого атес-тується Педа-гогіч-ний стаж Поперед-ня атес-тація, ре-зультат. Атестація 2017-2018
1. Непомня-щих Оксана Володими-рівна
Вища,
Слов`янський державний педагогіч
ний інститут,
1992

Методика ви-кладання почат-кових класів та української мови і літератури

Початкові
класи 20 2013 рік,
підтвер-дження кваліфі-каційної категорії «спеціа
ліст пер-шої кате-горії» Підтвер-дження кваліфі-каційної категорії «спеціа
ліст пер-шої кате-горії»
2. Рошинець Тетяна Вік-торівна Вища,
Луганський державний педагогіч
ний інститут ім.Т.Шевченка,
1991

Учитель росій-ської мови та літератури СШ


Російська мо-ва та літера-тура
26 2016 рік,
підтвер-дження кваліфі-каційної категорії «спеціа
ліст вищої категорії» Підтвер-дження кваліфі-каційної категорії «спеціа
ліст вищої категорії», присвоєн-ня звання «старший учитель»

Позитивні тенденції:
 якісне зростання майстерності вчителя,
 стимулювання творчої діяльності.

1.1.4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
у 2017-2018 н.р.
№ ПІБ вчителя Предмет,який ви-кладає курси
1 Рошинець Т.В. Заступник директо-ра з НВР,
російська мова Заступник директора з НВР з предметною під-готовкою
«Російська мова»
2 Рошинець А.М. Мистецтво

Педагог-організатор Учитель,який виклада-тиме в 1 класі НУШ
Успішний саморозвиток учня як умова форму-вання компетентної осо-бистості
3 Непомнящих О.В. Початкові класи Учитель початкових класів
4 Терещенко В.А. Початкові класи Учитель 1 класу НУШ
5 Дзюбаненко Т.А. Українська мова та література Інтегроване навчання як шлях до НУШ
6 Лі О.Е. Фізична культура Учитель,який виклада-тиме в 1 класі НУШ

Позитивні тенденції:
 практична направленість та предметна орієнтація курсової перепідготовки
 зростання можливостей самопідготовки засобами інформацій-них технологій,

1.1.5. Наукова, науково-методична, дослідницька робота
педагогічних працівників
Методична робота з педагогічними працівниками в І семестрі 2017-2018 н.р. була спрямована на виконання нормативних документів,передбачених чинним законодавством, на підвищення кваліфікації вчителів,що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду.
Структура методичної служби побудована в такий спосіб:
• Педагогічна рада;
• Методичний кабінет;
• Науково - методичні комісії;
• Творчі групи;
• Постійно діючі семінари;
• Педагогічні майстерні;
• Психологічна служба.
У поточному навчальному році створені шкільні НМК за такими циклами:
 НМК вчителів гуманітарного циклу (українська мова та література, історія України, всесвітня історія, іноземна мова);
 НМК вчителів природничого циклу (біологія, хімія, географія, фізична культура, основи здоров’я, медико-санітарна підготовка, Захист Вітчизни);
 НМК вчителів фізико-математичного циклу (фізика, математика, економіка, інформатика);
 НМК вчителів художньо-естетичного циклу (художня культура, музичне мистецтво, мистецтво; образотворче мистецтво, трудове навчання);
 НМК вчителів початкових класів, вихователів ГПД;
 НМК класних керівників.
Головна мета здійснення науково методичної роботи – це зростання педа-гогічної майстерності педагогічного колективу загалом і кожного зокрема. Найважливіші принципи, на основі яких здійснюємо науково-методичну роботу в школі, - системність, зв'язок із життям, актуальність, науковість, наступність, творчий характер, урахування особливостей,диференційований підхід до вчителів, пошук найважливіших, пріоритетних проблем і напрямів підвищення кваліфікації та форм роботи з учителями.
Особливу роль у системі науково-методичної роботи відіграє діяльність методичної ради. Члени ради організовують і координують методичну роботу: розглядають на своїх засіданнях важливі питання навчально- виховного процесу, затверджують плани роботи НМК,розглядають питання педагогічної майстерності, вивчення і впровадження педагогічного досвіду, інноваційних технологій, результативність форм методичної роботи. На засіданнях затверджено плани роботи, науково-методичні проблеми, над якими працюють НМК.
На засіданнях педагогічної ради школи в І семестрі розглядалися такі питання:
Серпень
1. Аналіз роботи педагогічного та учнівського колективів школи у 2016-17 н.р.
2. Про план роботи школи на 2017-2018 н.р.
3. Про робочий навчальний план на 2017-2018 н.р.
4. Про структуру 2017 – 2018 н.р.
5. Про секретаря педради.
6. Різне
Жовтень
1. «Роль мого предмета в майбутньому житті учнів»
2. Шкільна бібліотека – інформаційний центр, виховний простір навчального закладу.
3. Про підсумки комплексної перевірки історії України.
4. Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади.
Головним напрямком методичної роботи в школі сьогодні є неперервне під-вищення професійної компетентності педагогічних працівників і формування мотивації до інноваційної діяльності.
З метою визначення готовності педагогів до інновацій, аналізу стимулів і пе-решкод,з’ясування бар`єрів педагогічної діяльності були проведені анкетування. Результати свідчать про те, що переважна більшість вчителів цікавляться новаціями,стимулюючими факторами визначають методичну роботу, педагогічні ради і увагу до цих проблем керівництва школи. Перешкоджаючими факторами виступають власна інерція,обмежені ресурси,нестача часу. Анкетування дало можливість визначити вектори подальшої методичної роботи.
Робота НМК була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. На засіданнях НМК педагоги обговорювали актуальні питання методики викладання, застосування нових педагогічних технологій, обмінювались власним досвідом, питання стану викладання, рівня та якості навчальних досягнень школярів з окремих
предметів, рівня вихованості учнів та шляхи вдосконалення виховного процесу, знайомились з новинками методичної літератури. Дієвою формою обміну досвідом є проведення відкритих уроків, відкритих виховних годин, заходів, свят.
З метою поширення свого досвіду учителі школи беруть активну участь у конкурсах фахової майстерності. Зокрема, вчителі української мови та літератури Дзюбаненко Т.А. та Рошинець Т.В. взяли участь у конкурсі «Учитель року». Слід відзначити вагомий внесок педагогів школи у навчально-методичну та дослідницько-пошукову роботу, участь у заходах місцевого, обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів:

№ Назва заходу ПІБ вчителів
1 Навчально-методичний семінар-практикум «Позашкілля Донеччини.Сьогодення та перспективи» Рошинець Т.В.
2 І міжнародний освітній інтернет-марафон «Досвід освіти 21 сторіччя.Європейський контекст» Усі вчителі
3 Серпневий Конгрес освітян Донеччини-2017 Рошинець Т.В.
Бєліч Н.І.
Панченко І.В.
4 Обласна Палітра інновацій «Психолого-педагогічний супровід виховання та розвитку осо-бистості:інновації в практику» Рошинець Т.В.
Бєліч Н.І.
5 Обласна лабораторія проектних технологій (проект учителя ввійшов до 7 кращих проектів області) Рошинець Т.В.

6 Міжнародний конкурс «Українознавчі пріоритети навчально-виховного процесу»
Рошинець Т.В.

7 Обласний навчально-методичний семінар-практикум директорів ПНЗ та методистів райметодкабінетів,відповідальних за науково-методичний супровід позашкільної освіти
Букатенко А.М.
8 Обласна креатив – група « STEM освіта в школі»
Бєліч Н.І.

9 Підготовка та участь у захисті науково-дослідницьких робіт МАН Букатенко А.М.
Бєліч Н.І.
Бондаренко Л.Ю.
10 Наукова конференція в ДДПУ Бєліч Н.І.
Бондаренко Л.Ю.
Непомнящих О.В.
Терещенко В.А.
Панченко І.В.
11 Розповсюдження досвіду використання ІКТ у «Віртуальній творчій майстерні» на сайті http://biovedu.at.ua/ на рівні шкіл Черкаської громади
Бєліч Н.І.

12 Дев’ята міжнародна виставка «Інноватика в сучас-ній освіті» та Шостій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu» облІППО (іноваційні розробки 2016-2017 н.р.)
Відділ менеджементу освіти та педагогічних інно-вацій облІППО Панченко І.В.
13 Участь у роботі авторської школи заслуженого
вчителя України Попової Тетяни Юріївни Панченко І.В.
14 Всеукраїнське Товариство шанувальників та захисників говорів української мови. Панченко І.В.
15 Зустріч із співробітниками телеканалу «До ТеБе».
Відкрите засідання гуртка «Юні музеєзнавці» з теми «Голод 1946-1947 рр.». Панченко І.В.
16 Етнографічна експедиція учнів та гостей з телеканалом «До ТеБе», приурочена «73 річниці визволення України від нацистів». Панченко І.В.
17 Репрезентація матеріалів методичного посібника вчителів-практиків ШППД «Практика застосування ігрових технологій
на уроках та в позаурочний час» Методичний посібник розглянуто й затверджено
на методичній раді сектору з питань освіти Чер-каської селищної ради Слов’янського району До-нецької області

Панченко І.В.
Панченко П.К.
Бєліч Н.І.
Непомнящих О.В.

Велику увагу приділяють педагогічні працівники школи роботі з обдарованими дітьми.

Головні завдання методичної роботи у ІІ семестрі полягали в підвищенні кваліфікації вчителів,що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду. Було заплановані та проведені засідання методичної та педагогічної рад.
На засіданнях методичної ради були розглянуті питання результативності участі педагогічних працівників навчального закладу в І етапі конкурсу «Учитель року-2018», курсової перепідготовки вчителів упродовж навчального року,підсумки атестації педагогічних працівників, схвалення атестаційних матеріалів для ДПА учнів школи,організація освітнього процесу в контексті концепції«Нова українська школа», підсумки роботи НМК за 2017/2018 н.р.,вибір нової методичної проблеми та планування етапів її реалізації.
На засіданнях педагогічних рад розглядалися наступні питання:
Січень
Інноваційна діяльність школи в системі формування компетентної особистості
Стан роботи з безпеки життєдіяльності в школі.
Про підсумки роботи за рік в системі цивільного захисту.
Про підсумки комплексних перевірок: предмета «Людина і світ» та математики.
Про підготовку до проведення підсумкових контрольних робіт і матеріалів ДПА у 4 і 9класах та про хід організації підготовки до ЗНО згідно графіку тематичних перевірок викладання предметів.
Квітень
Майстер-клас як форма поширення інноваційних педагогічних ідей.
Про організацію закінчення навчального року, вивчення нормативних документів про закінчення навчального року.
Про затвердження завдань ДПА для початкової та основної школи, укладені вчителями.
Травень
Про переведення учнів до наступних класів, нагородження, результати ДПА і ДПА у формі ЗНО та допуск до ДПА, випуск учнів у 2018 році.
Червень
Про підсумки ДПА учнів 9-го класу та випуск зі школи.
Про створення робочої групи для складання Річного плану школи на 2018 – 2019 н.р.

У 2017-2018 році успішно атестувалося 2 вчителя:
Непомнящих О.В. – на підтвердження І кваліфікаційної категорії
Рошинець Т.В. - на підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та присвоєння звання «старший учитель»
Підготовці і проведенню атестації сприяє видання відповідних наказів, аналіз кадрового складу вчителів та затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються, перегляд термінів проходження ними курсів підвищення кваліфікації, складання графіків атестації, проведення педагогами творчих звітів, відкритих уроків, позакласних заходів.

Були сплановані та проведені засідання шкільної атестаційної комісії :
І засідання
Вивчення Типового положення про атестацію педагогічних працівників із змінами та доповненнями.
Затвердження графіка роботи атестаційної комісії на 2017-2018 н. р.
Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії.
ІІ засідання
Розгляд заяв педагогічних працівників на проходження атестації та затвердження списків педагогічних працівників, які підлягають атестації в 2017-2018 н. р.
Затвердження плану роботи атестаційної комісії на 2017-2018н. р.
ІІІ засідання
Про хід атестації педагогічних працівників у 2017-2018 н. р.
ІV засідання
Підведення підсумків атестації педагогічних працівників.
Комплексна оцінка рівня педагогічної майстерності вчителів, які атестуються в 2017-2018 н. р.

Упродовж ІІ семестру проводилися комплексні та тематичні перевірки викладання предметів:
Предмети Термін перевірки
Захист Вітчизни Березень
Математика, алгебра, геометрія Лютий
Біологія Квітеь
Трудове навчання Січень
Основи здоров`я Квітеь
Українська мова та література Лютий

Підсумки перевірок викладено у відповідних наказах.
Активно працювали шкільні НМК,проводилися предметні тижні.У ІІ семестрі вчителі школи брали активну участь в роботі НМК у громаді та творчих обласних груп,різноматнітних тренінгах,семінарах тощо.
У нинішній період розвитку і удосконалення освіти сучасна школа вимагає реорганізації управлінської діяльності, вироблення нових підходів до технологічного забезпечення навчального процесу. Розв’язання цих проблем потребує створення умов, за яких кожний керівник школи, учитель міг найбільш повно розкрити свої здібності, талант, набути навичок дослідницької роботи, розвивати ініціативу та здійснювати творчий пошук, використовувати досвід, наукові твердження колег.
Маємо високу результативність роботи з обдарованими учнями: підготовлено 4 учасника конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН (Букатенко Р.,Щербакова А.,Винник А.,Крюченко М.),учениця Букатенко Р. стала учасницею фінального етапу конкурсу-захисту у м.Київ, 2 учнів брали участь у конференції в м.Покровськ,на міжшкільній науково-практичній конференції учні школи представили СТЕМ-проект.
Педагогічний колектив Прелесненської ЗОШ І-ІІІ ступенів упродовж ІІ семестру належним чином спрямовував свої зусилля на повне забезпечення навчально-виховного процесу відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», а також на виконання інструктивно-методичних листів МОН, рекомендацій департаменту освіти Донецької ОДА та відділу освіти Черкаської селищної ради.
Методична робота в ІІ семестрі 2017-2018 навчального року проводилася на достатньому рівні.
Категорія: Шкільне життя | Переглядів: 33 | Додав: roshenka | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
Корисні посилання
Каталог - Сайти шкіл та освітніх закладів
 • Освіта.ua
 • Донецький інститут післядипломної педосвіти
 • Сектор освіти Черкаської громади
 • Черкаська громада
 • Міні-чат
  Календар
  «  Червень 2018  »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
      123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930
  Архів записів

  Copyright MyCorp © 2018
  Створити безкоштовний сайт на uCoz